Potrzeby rodzin z dziećmi 0-6 lat
Ankieta dla rodziców z Gminy Jastków

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt, którego celem jest poznanie problemów i potrzeb rodzin z małymi dziećmi z gminy Jastków. Zależy nam na Państwa opinii, bo uważamy, że dobre warunki opieki, rozwoju i edukacji małych dzieci przekładają na lepsze życie wszystkich mieszkańców.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety.

Na podstawie Państwa odpowiedzi opracowana zostanie Diagnoza problemów i potrzeb małych dzieci w gminie Jastków przedstawiająca sytuację na dziś i rekomendacje na przyszłość.

w połowie 2017 r. Wyniki Diagnozy zostaną zaprezentowane mieszkańcom i władzom gminy.

Diagnozę prowadzi zespół roboczy składający się z przedstawicielek instytucji i organizacji działających na terenie gminy. Diagnoza jest realizowana w ramach projektu Centrum Dziecka i Rodziny Jastków współfinansowanego przez Oriflame.

Ankieta jest ANONIMOWA. Wypełnienie zajmie Państwu około 20 minut.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

 

OBSZAR 1: JAKOŚĆ OPIEKI, WYCHOWANIA INSTYTUCJONALNEGO DZIECI do 6 r.ż.

 

 

OBSZAR 2. SPECJALNE POTRZEBY DZIECI I ICH RODZIN

 

 

OBSZAR 3. POTRZEBY RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI (DO LAT 1)

 

 

OBSZAR 4. CZAS WOLNY DZIECI I ICH RODZIN

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.