Sprawy Bieżące

NOWE INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 20 maj 2022 o 14:11

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

 

 1. Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego, remont drogi gminnej Nr 112573L od km 2+329,04 do km 4+427,20 w miejscowości Płouszowice i Płouszowice-Kolonia

  Dofinansowanie:   872 212,62 zł
  Całkowita wartość: 1 744 425,24 zł

  Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej obejmuje odcinek z licznymi spękaniami powierzchniowymi, które należy odpowiednio zabezpieczyć przed ułożeniem dodatkowych warstw nawierzchniowych. W związku z tym przewiduje się w tych miejscach sfrezowanie istniejącej nawierzchni na średnią grubość ok. 3cm, następnie ułożenie na grubości frezowania warstwę uzupełniającą z betonu asfaltowego  i ułożenie na niej siatki syntetycznej 120/120 kN/m, a następnie ułożenie warstwy wyrównawczej o gr. 4cm oraz ścieralnej o gr.3cm.

             Spadek poprzeczny projektowanej nawierzchni jezdni założono jako daszkowy - równy 2%. Projektuje się ponadto łuki poziome o parametrach podanych na planie sytuacyjnym.

             Na wejściu i wyjściu z łuków poziomych przewiduje się zastosowanie prostych przejściowym o długości 25,0m.

             Na długości projektowanego odcinka drogi występują także skrzyżowania oraz liczne zjazdy indywidualne do pobliskich posesji, dla których projektuje się jedynie dostosowanie wysokościowe  do projektowanych rzędnych krawędzi jezdni.

 1. Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego, przebudowę drogi gminnej Nr 112502L od km 0+065,20 do km 1+701 w miejscowości Sieprawice, Płouszowice i Panieńszczyzna

   Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej obejmuje odcinek z z licznymi spękaniami powierzchniowymi, które należy   odpowiednio zabezpieczyć przed ułożeniem dodatkowych warstw nawierzchniowych. W związku z tym przewiduje się w tych miejscach sfrezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość ok. 3cm, następnie ułożenie na grubości frezowania warstwę uzupełniającą z betonu asfaltowego  i ułożenie na nim siatki syntetycznej 120/120 kN/m, a następnie ułożenie warstw z betonu asfaltowego: warstwy wyrównawczej o gr. 4cm do ok. 15cm oraz ścieralnej o gr.3cm.

              Spadek poprzeczny projektowanej nawierzchni jezdni założono jako daszkowy - równy 2%.  Dofinansowanie:   810 701,63 zł
  Całkowita wartość: 1 697 713,75 zł

Inwestycje zostaną zrealizowane do końca września 2022 r.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.