Gmina >> Rada Gminy

RODZAJE ORAZ SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 25 cze 2016 o 15:07
Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Jastków
 
I. Komisja budżetowa, finansów i gospodarowania mieniem komunalnym
1. Roman Chudzik – Przewodniczący
2. Robert Żyśko – Z-ca Przew.
3. Maria Wróbel
4. Jerzy Sadawa
5. Witold Nakonieczny
6. Jerzy Łapanowski 
7. Aneta Filipek 

II. Komisja rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i ekologii
1. Witold Nakonieczny – Przewodniczący 
2. Marian Chęć – Z-ca Przew.
3. Maria Wróbel
4. Roman Chudzik 
5. Teresa Zuchniarz 
6. Jerzy Łapanowski 
7. Paweł Pytka 

III. Komisja samorządu i porządku publicznego
1. Roman Kania – Przewodniczący 
2. Edward Płecha – Z-ca Przew.
3. Marek Wieczerzak
4. Marian Chęć
5. Teresa Zuchniarz
6. Zenon Rachańczyk

IV      Komisja oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i sportu
1. Jerzy Sadawa – Przewodniczący Komisji
2. Aneta Filipek – Z-ca Przew.
3. Marek Wieczerzak 
4. Marek Zarzeka 
5. Paweł Pytka 
6. Zenon Rachańczyk
 
V     Komisja rewizyjna
1. Marek Zarzeka – Przewodniczący
2. Edward Płecha – Zastępca Przewodniczącego
3. Roman Kania – członek Komisji 
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.