Odpady Komunalne

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU GMINY JASTKÓW

autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:33

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz 730 ze zm. ) Wójt Gminy Jastków informuje, że zmieszane odpady komunalne, bioodpady oraz selektywnie zebrane odebrane z nieruchomości zamieszkałych zostały przekazane przez podmiot odbierający do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce w Regionie Centralno - Zachodnim, do którego należy gmina Jastków;

Z kolei wyżej wymienione grupy odpadów odebrane z nieruchomości niezamieszkałych trafiły do następujących instalacji:

- Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kozubszczyzna 56A, 21-030 Motycz,

- Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A.,

- Chełm TRADE CENTER Sp. z o.o.,

- Składowisko Odpadów w Rokitnie 21-100 Lubartów,

- Instalacja SUEZ Wschód,

- PSM –Skup Surowców Wtórnych i Makulatury.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.