Dla Mieszkańców

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

autor Marcin Abramek · 06 lip 2021 o 08:46

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 lipca 2021 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Lista jednostek poradnictwa Starosty Lubelskiego

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714

drogą mailową pomocprawna@powiat.lublin.pl

stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Gminy Jastków mieści się w Panieńszczyźnie na ul. Legionistów 4.

Terminy przyjęć:

Poniedziałek 13.00 - 17.00

Środa 10.00 - 14.00

Piątek 10.00 - 14.00

 

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.