Odpady Komunalne

autor Joanna Idzik · 07 wrz 2018 o 09:20 · Gospodarka > Odpady Komunalne
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny SZKŁO (WOREK ZIELONY) WRZUCAMY NIE WRZUCAMY • butelki, słoiki szklane po napojach i żywności • szklane opakowania po kosmetykach • porcelany i ceramiki → WRZUCAMY DO KONTENERA • szkła stołowego, naczyń typu arco → WRZUCAMY DO KONTENERA • świetlówek, żarówek, lamp neonowych → ODDAJEMY NA PSZOK • reflektorów fluorescencyjnych oraz rtęciowych, fajansu, → ODDAJEMY NA PSZOK • szkła samochodowego (szyby, reflektory), → WE WŁASNYM ZAKRESIE • szkła żaroodpornego, okularowego, szkła budowlanego → ODDAJEMY NA PSZOK • szyb okiennych, szkła zbrojonego, doniczek, luster, ekranów, lamp telewizyjnych → ODDAJEMY NA PSZOK • zniczy → WE WŁASNYM ZAKRESIE PAPIER I TEKTURA (WOREK NIEBIESKI) WRZUCAMY NIE WRZUCAMY • kartony, tekturę, książki, gazety, zeszyty • kartonowe opakowania po produktach spożywczych, np. opakowanie po ryżu, kaszach, itp. • papieru tłustego i zabrudzonego → WRZUCAMY DO KONTENERA • papieru z domieszką tworzyw sztucznych (po maśle, margarynie, smalcu) → WRZUCAMY DO KONTENERA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE (WOREK ŻÓŁTY) WRZUCAMY NIE WRZUCAMY • zgniecione butelki PET – z zakrętkami lub bez • butelki po kosmetykach i środkach czystości • opróżnione plastikowe opakowania po żywności (np. serkach, kefirach, margarynach) • tetra-paki po mleku i napojach • puszki po napojach i żywności • drobny złom żelazny (np. kapsle, nakrętki) • płyty CD • folię typu celofan (szeleszczących): np. folii po chipsach, wyrobach cukierniczych, herbacie, kawie, makaronach, wytłaczanek po czekoladkach, np. w bombonierkach • folię bąbelkową • opakowania po lodach, plastikowe koszyczki po owocach • koszulki po dokumentach • styropian opakowaniowy • doniczki, wiaderka, miski • jednorazowe i kolorowe reklamówki, woreczki • folię po napojach, np. folię po zgrzewce wody mineralnej • folię Stretch • folię tunelową ( w niewielkich ilościach nie pochodzącą z działalności rolniczej) • drobne plastikowe zabawki (duże zabawki oddajemy na PSZOK) • metalowe garnki • worków po nawozach → WE WŁASNYM ZAKRESIE • opakowań po aerozolach → WRZUCAMY DO KONTENERA • stłuczki szklanej → WRZUCAMY DO KONTENERA • środków higieny osobistej (np. ręczników papierowych, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, pampersów) → WRZUCAMY DO KONTENERA • opakowań (w tym puszek) po farbach, chemikaliach, smarach → ODDAJEMY NA PSZOK • butelek po olejach spożywczych → WRZUCAMY DO KONTENERA • styropianu budowlanego → ODDAJEMY NA PSZOK • zużytych akumulatorów i baterii → ODDAJEMY NA PSZOK • kalki, folii aluminiowej → WRZUCAMY DO KONTENERA • obuwia i odzieży → WRZUCAMY DO KONTENERA • naczyń jednorazowego użytku → WRZUCAMY DO KONTENERA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO) WRZUCAMY NIE WRZUCAMY • odpady po owocach i warzywach • resztki ugotowanych warzyw • obierki owoców i warzyw • skorupki jajek • łupiny orzechów • resztki produktów mlecznych • resztki jedzenia natury roślinnej • fusy po kawie, herbacie razem z filtrem papierowym • stary chleb • zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe • trawa • chwasty • liście • gałęzie • resztki po zbiorach • owoce spadłe z drzew • zepsutej żywności • resztek jedzenia w płynie (zupy) • surowego mięsa • padliny • kości • drewna • piasku • chemicznie skażonej gleby • środków ochrony roślin • popiołu Surowce wtórne powinny być pozbawione resztek substancji organicznych (zawartości).
autor Joanna Idzik · 07 wrz 2018 o 09:08 · Gospodarka > Odpady Komunalne
Termin odbioru odpadów w zbiórce objazdowej jest wyznaczony w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Terminem najczęściej preferowanym jest miesiąc sierpień lub wrzesień.
autor Joanna Idzik · 07 wrz 2018 o 08:58 · Gospodarka > Odpady Komunalne
Eko-Trans Sp. z o.o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka. tel. kontaktowy (81) 852-90-35.
autor Joanna Idzik · 16 kwi 2018 o 14:15 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Od 1 kwietnia zmianie ulega stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
autor Joanna Idzik · 01 lut 2018 o 14:59 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców gm. Jastków informujemy, że w miesiącu lutym i marcu br. usługa odbioru odpadów komunalnych będzie realizowana przez firmę Eko-Trans Sp. z o.o.
autor Joanna Idzik · 05 gru 2017 o 13:13 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
-
autor Katarzyna Juszczak · 23 cze 2016 o 10:13 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
W dniu 26 lutego Rada Gminy Jastków podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Od dnia 1 lipca 2016 roku będą obowiązywać stawki opłat za odpady komunalne obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:49 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:41 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:39 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Informacja dot. osiągniętych przez Gminę Jastków w 2014roku poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 12:33 · Gospodarka > Odpady Komunalne > Informacje
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2013. 228 ze zm. ) Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jastków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014r.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.