Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO WYCHOWAWCA

autor Kinga Popielarczyk · 18 wrz 2019 o 15:05

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

 

Ogłoszenie na stanowisko Wychowawcy w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Do naboru stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2019 poz. 1111).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie 18 wrz 2019 — 546 KB
  2. Klauzula informacyjna 18 wrz 2019 — 136 KB
  3. Oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych 18 wrz 2019 — 113 KB
  4. 19 wrz 2019 — 87 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.