Fundusze Zewnętrzne >> Programy dla osób fizycznych

„KROK DO BIZNESU”

autor Marlena Grdeń · 11 lip 2017 o 13:08

Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania projektu „Krok do biznesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o pomoc w dotarciu do osób zainteresowanych, tj. do osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia z województwa lubelskiego, które chcą założyć działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany w szczególności do:

  • osób starszych powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W szczególności zapraszamy kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutację prowadzimy do 15.07.2017 r.

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji w kwocie do 21 000 zł oraz wsparcia pomostowego przez okres 10 miesięcy (łącznie do 13 600 zł) na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowo zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering podczas warsztatów i szkoleń,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

W razie dodatkowych pytań, e-mail: info@gieldapracy24.pl, nr tel.: 81 743 84 00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

 

Z poważaniem,
Zespół Projektu „Krok do biznesu”

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.