Wodociągi i Kanalizacja

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWICA I PŁOUSZOWICE KOLONIA

autor Joanna Kozłowska · 02 paź 2019 o 14:15

Na terenie gminy Jastków realizowany jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowica i Płouszowice Kolonia. W załączniku znajduje się wstępny projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz wzór umowy (zgoda na budowę kanalizacji). Proszę zapoznać się z przebiegiem trasy oraz uzupełnić druk umowy i dostarczyć go w oryginale sołtysom lub projektantom. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące całego projektu można skonsultować z projektantami:

1. Paweł Bobrowski – tel. 608 142 467, e-mail: pbobrowski@instechzts.pl

2. Mateusz Kania – tel. 735 921 082, e-mail: mkania@instechzts.pl

Od dnia 07.10.2019 r. u sołtysów: p. Zenona Rachańczyka (Dąbrowica) tel. 503 513 364  oraz  u p.  Katarzyny Kopycińska-Żurek tel. 511 378 605 (Płouszowice Kolonia) będą dostępne umowy wraz z załącznikami mapowymi do podpisu.

Uzyskanie zgód wszystkich właścicieli działek na trasie projektowanej sieci jest niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Prosimy o PILNE podpisywanie umów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2019 r.

Załączniki:

  1. Część Południowa 30.09.2019r. 02 paź 2019 — 25,6 MB
  2. Część Północna 30.09.2019r. 02 paź 2019 — 18,5 MB
  3. Druk umowy 02 paź 2019 — 16,1 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.