Odpady Komunalne

UZYSKANE POZIOMY RECYKLINGU PRZEZ GMINĘ JASTKÓW

autor Katarzyna Juszczak · 24 wrz 2018 o 10:17

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy powinny do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć następujące poziomy:

Tabela 1.

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

14%

16%

18%

20%

30%

40%

50%

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

38%

40%

42%

45%

50%

60%

70%

Osiągnięte poziomy przez Gminę Jastków:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Osiągnięty poziom przez gm. Jastków

59,60%

48,20%

39,88%

45,20%

 51,73%

 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Osiągnięty poziom przez gm. Jastków

38,00%

62,10%

93,94%

99,68%

 100%

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji gminy powinny uzyskać do 16 lipca 2020 roku następujące poziomy:

Tabela 2.

Poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

rok

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Wymagany poziom

50%

50%

45%

45%

40%

40%

35%

Osiągnięte poziomy przez Gminę Jastków:

Poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

rok

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Osiągnięty poziom przez gm. Jastków

21,20%

56,10%

45,05%

47,89%

 4,41%

 

 


 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.