Wybory >> Sejm i Senat RP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2023 ROKU O OBWODACH DO GŁOSOWANIA

autor Michał Słodkowski · 11 wrz 2023 o 14:59

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jastków

z dnia 11 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Jastków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Barak, Dębówka, Natalin, Jastków

Szkoła Podstawowa, Panieńszczyzna
al. Warszawska 43, 21-002 Jastków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Ługów, Sługocin, Wysokie, Ożarów, Moszenki

Szkoła Podstawowa, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów

3

Marysin, Smugi, Snopków

Szkoła Podstawowa, Snopków ul. Szkolna 25,
21-002 Jastków

4

Płouszowice , Płouszowice-Kolonia

Szkoła Podstawowa, Płouszowice-Kolonia 17,
21-008 Tomaszowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Tomaszowice , Tomaszowice-Kolonia, Miłocin, Moszna , Moszna-Kolonia

Szkoła Podstawowa, Tomaszowice-Kolonia 40A, 21-008 Tomaszowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Józefów-Pociecha, Piotrawin, Sieprawice, Sieprawki

Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna
ul.
Chmielowa 3, 21-002 Jastków

7

Dąbrowica

Gminny Ośrodek Kultury, Dąbrowica
ul. Firlejowska 9, 21-008 Tomaszowice

8

Panieńszczyzna

Szkoła Podstawowa, Panieńszczyzna
al. Warszawska 43, 21-002 Jastków

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Jastków najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Jastków

 

Teresa KOT

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.