Herb Gminy Jastków

autor Marcin Abramek · 01 sie 2017 o 14:00 · Gmina > Herb Gminy Jastków
Księga Identyfikacji Wizualnej Gminy Jastków jest zespołem reguł i wzorców, które mają za zadanie stworzenie spójnego wizerunku herbu Gminy Jastków wykorzystywanego na różnego rodzaju publikacjach i materiałach promocyjnych.
autor Marcin Abramek · 01 sie 2017 o 13:40 · Gmina > Herb Gminy Jastków
UCHWAŁA NR XXX/220/2017 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Jastków UCHWAŁA NR XXXII/233/2017 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 01 sie 2017 o 13:13 · Gmina > Herb Gminy Jastków
17 lutego 2017 roku Rada Gminy Jastków ustanowiła aktem prawa miejscowego symbole i insygnia naszej Gminy – herb, flagę, pieczęć Gminy i pieczęć Wójta Gminy. (...)Dla zapewnienia pełnej informacji oraz szerokiej prezentacji przyjętych przez Radę Gminy Jastków symboli oddajemy do rąk Państwa publikację, która pozwoli bliżej poznać ideę kultywowania tradycji heraldycznych w naszym kraju oraz odwołania się w grafice naszego herbu do ważnych wydarzeń historycznych, związanych z naszą małą ojczyzną.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.