Wodociągi i Kanalizacja

PORTAL ICT

autor Michał Słodkowski · 26 sty 2023 o 13:31

Projekt: „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW” nr: RPLU.06.04.00-06-0049/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

W ramach Projektu: „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE JASTKÓW, KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY UJĘĆ WODY W MIEJSCOWOŚCI JASTKÓW ORAZ OŻARÓW” nr: RPLU.06.04.00-06-0049/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

powstał serwis internetowy do obsługi klienta, dostępny pd linkiem:

http://ict.jastkow.pl

Serwis umożliwia, m.in. dokonywania transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług, jak też możliwość weryfikacji stanów z odczytów wodomierzy.

 

Informacja o projekcie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce  Fundusze Zewnetrzne/Projekty Zrealizowane.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.