Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

"BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W GMINIE JASTKÓW”

autor Magdalena Sokołowska · 10 lip 2018 o 15:08
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Numer projektu: UM03-6935-UM0311133/17

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wartość Projektu: 219 998,45 zł

Wydatki kwalifikowalne 219 998,45 zł, w tym kwota dofinansowania: 139 985,00 zł

Cel:

Poprawa potencjału rekreacyjno- wypoczynkowego Gminy Jastków poprzez utworzenie ogólnodostępnych boisk służących rekreacji w Płouszowicach-Kolonii stanowiących miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy.

Zakres Projektu:

W ramach operacji utworzony zostanie ogólnodostępny teren rekreacyjno-wypoczynkowy, obejmujący: niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki, dwa boiska do "mini koszykówki", tenisa ziemnego z nawierzchni poliuretanowej wykładanej natryskowo, plac przeznaczony do gry w bule i do minigolfa.

Zakres prac do wykonania: wykonanie robót ziemnych, montaż obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw, wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii wyznaczających pola gry, dostawa i montaż wyposażenia boisk, wykonanie ogrodzenia boiska stanowiącego jednocześnie piłkochwyty wraz z furtką i bramą wjazdową, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w celu ułatwienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostawa pojemników do segregacji odpadów.

Kluczowe wskaźniki projektu:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej [szt.] – 1

  • Liczba osób korzystających ze wspartych usług/ infrastruktury [osoby] – 300

  • Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej [osoby] – 300

  • Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu lub/i ukierunkowanych na innowacyjność [szt.] – 1

  • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe [szt. ] – 1

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 20 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jastków podpisała umowę o dofinansowanie operacji „Budowa boisk wielofunkcyjnych służących do rekreacji w Gminie Jastków”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


 

Bf9aff55 b96d 4877 a556 dbfa038b6035
Dd8095a8 b3ec 4510 ace4 48a699682d38
4cdf7eb1 e83b 4fae 89a2 c447c4b789a2
Eae17940 5db7 4956 a0e2 e75faa396a63
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.