Wybory >> Samorządowe 2018

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I O SIEDZIBACH OKW W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA 21.10.2018R.

autor Konrad Makowski · 15 paź 2018 o 14:48

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.