Eko-Energia w Gminie Jastków-I

autor Anna Poterucha-Radomska · 30 sty 2020 o 09:10 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
autor Anna Poterucha-Radomska · 29 lis 2018 o 17:17 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
Informujemy, że Wykonawca Inwestycji firma Sanito Sp. z o.o. przedstawił aktualizację harmonogramów prac na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” - „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
autor Małgorzata Langiewicz · 17 lip 2018 o 09:53 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
autor Małgorzata Langiewicz · 24 maj 2018 o 12:09 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
Uprzejmie informujemy, że podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków
autor Małgorzata Langiewicz · 05 lip 2017 o 10:06 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
W związku z tym, że Gmina Jastków, mając na celu dobro mieszkańców biorących udział w projektach Eko-energia w Gminie Jastków-I i Eko-energia w Gminie Jastków-III, dotyczących montażu instalacji solarnych, wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o interpretację dotyczącą naliczania podatku od wartości dodanej (VAT). Informujemy, że kolejne etapy realizacji projektu zostaną uruchomione po otrzymaniu ww. interpretacji, o czym poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej Gminy.
Medium ae3d3c95 ed5a 4f42 be11 deabf6d71bcf
autor Andrzej Dec · 06 mar 2017 o 08:15 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
Wójt Gminy Jastków uprzejmie informuje, że projekty pn. „Eko-energia w Gminie Jastków I” oraz „Eko-energia w Gminie Jastków II” zostały wybrane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie do dofinansowania. Stosowna umowa na realizację projektów o łącznej kwocie dofinansowania 7 305 750 zł została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 roku.
autor Andrzej Dec · 03 mar 2017 o 10:36 · Fundusze Zewnętrzne > Projekty Zrealizowane > Eko-Energia w Gminie Jastków-I
W miesiącach marzec, kwiecień informujemy osoby, które zakwalifikowały się do projektu o konieczności dokonania wpłat wkładu własnego. W przypadku gdy ktoś zrezygnuje lub nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie wówczas będziemy kontaktować się z osobami wpisanymi na listę uzupełniającą.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.