PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

autor Michał Słodkowski · 25 sty 2024 o 08:21

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

 

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Gmina Jastków prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Zakres prac objętych dofinansowaniem:

  • wymiana źródła ciepła na paliwo stałe wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
  • termomodernizacja wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych;
  • wentylacja mechaniczna;
  • instalacja fotowoltaiczna;
  • audyt energetyczny;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Wysokość dotacji: od 40% do 90%

Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegóły dotyczące programu Czyste powietrze tutaj:
www.czystepowietrze.gov.pl  
https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator/

oraz kalkulatora grubości izolacji:
 https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 


 

Efekty realizacji programu Czyste Powietrze w Gminie Jastków od początku trwania programu do 31.12.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

434

227

4 662 089,23


 

Kontakt z punktem konsultacyjno - informacyjny:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

TELEFONICZNY: 81 50 22 085, 81 50 20 477

MAILOWY: gops@jastkow.pl

OSOBISTY: Sieprawice 24, 21-002 Jastków, w godzinach:

- poniedziałek od 7.30 do 12.30

- czwartek od 7.30 do 12.30


 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Pliki do pobrania:

Broszura Czyste Powietrze

 

Załączniki:

  1. Broszura_Czyste_Powietrze.pdf 25 sty 2024 — 5,04 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.