Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 12 gru 2023 o 14:11

 

 

 

Nazwa inwestycji: Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Jastków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja9RP/2023/192/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura oświetleniowa

Opis inwestycji: Modernizacja istniejącego na terenie gminy nieenergooszczędnego oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy:

- gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

- posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i,

- posiadające gwarancję dla zabudowanych opraw oświetleniowych min przez okres 60 miesięcy

- zapewniające redukcję mocy opraw świetlnych, o co najmniej 50%.

 

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Jastków, przez obniżenie energochłonności oświetlenia.

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-03-31

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20,00 %

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.