Obwieszczenia

autor Konrad Makowski · 26 paź 2018 o 13:09 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
autor Konrad Makowski · 25 paź 2018 o 18:27 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
autor Konrad Makowski · 04 paź 2018 o 14:21 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
O zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jastków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
autor Konrad Makowski · 04 paź 2018 o 14:14 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jastków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
autor Konrad Makowski · 04 paź 2018 o 11:51 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
W sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Lublinie
autor Wojciech Kniaziuk · 01 paź 2018 o 10:40 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Jastków bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.
autor Wojciech Kniaziuk · 01 paź 2018 o 10:37 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Jastków bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.
autor Wojciech Kniaziuk · 01 paź 2018 o 10:36 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Jastków bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.
autor Marcin Abramek · 05 wrz 2018 o 12:28 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym sprzedaż nw. nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w miejscowości Tomaszowice-Kolonia, gm. Jastków
autor Marcin Abramek · 27 sie 2018 o 13:37 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie w wyborach do Rady Gminy Jastków zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
autor Minister Inwestycji i Rozwoju · 03 kwi 2018 o 08:48 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
autor Urszula Sadurska · 23 sty 2017 o 08:13 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
W przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin - Kazimierzówka - Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Ciemięgę w miejscowości Snopków.
autor Dorota Nowakowska · 10 sty 2017 o 12:07 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 30 grudnia 2016r. decyzji nr 84/16, znak: IF-I.7840.8.143.2015.AO
autor Konrad Makowski · 22 gru 2016 o 08:16 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się
autor Konrad Makowski · 02 gru 2016 o 09:27 · Sprawy Bieżące > Obwieszczenia
Działając na podstawie art. 11f, ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ...
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.