Ważne Komunikaty

autor Marcin Abramek · 11 mar 2019 o 11:02 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Termin szkolenia - 21 marca 2019r. Miejsce szkolenia - Lubelski ODR, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola
autor Sławomir Zdyb · 07 mar 2019 o 08:45 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Urząd Gminy w Jastkowie informuje, że w dniach 07-08.03.2019r. woda na ujęciach w Jastkowie i Snopkowie będzie chlorowana.
autor Sławomir Zdyb · 05 mar 2019 o 10:33 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W DNIU 05.03.2019 (WTOREK) W CZASIE USUWANIA AWARII w miejscowości Panieńszczyzna ulice: Nadrzeczna, Poprzeczna, Spółdzielcza, Pocztowa, Szkolna, część Lubelskiej WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.
autor Marcin Abramek · 04 mar 2019 o 09:47 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Plakat dotyczący terminów oraz miejsc świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
autor Marcin Abramek · 04 mar 2019 o 09:40 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. administracyjno- kadrowych
autor Marcin Abramek · 01 mar 2019 o 15:45 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o terminie V Sesji Rady Gminy Jastków
autor Anna Wójcik · 25 lut 2019 o 13:46 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Szanowni Państwo, w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planujemy czasowe przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W celu zminimalizowania ewentualnych, związanych z tym niedogodności – zarówno po stronie urzędów, jak i obywateli – przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje i wskazówki działania w tym okresie
autor Marcin Abramek · 19 lut 2019 o 15:14 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach, działania 5.5. Promocja niskoemisyjności.
autor Katarzyna Walczak-Szepczyńska · 18 lut 2019 o 11:21 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W podlubelskich Gminach Jastków i Wólka, w ramach nowo przyjętych programów polityki zdrowotnej, zakończono badania przesiewowe uczniów klas IV szkół podstawowych, sprawdzające stan ich zdrowia.
autor Marcin Abramek · 13 lut 2019 o 09:57 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, Panieńszczyzna al. Warszawska 43
autor Marcin Abramek · 04 lut 2019 o 14:12 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Gmina Jastków ogłasza do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego
autor Marcin Abramek · 04 lut 2019 o 12:48 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W ZWIĄZKU Z PRACAMI NA UJĘCIU WODY GMINY GARBÓW URZĄD GMINY JASTKÓW ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 06.02.2019 (środa) W GODZ. 9.00 – 15.00 w m. JÓZEFÓW POCIECHA WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.
autor Marcin Abramek · 28 sty 2019 o 10:07 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W ZWIĄZKU Z PRACAMI NA UJĘCIU WODY GMINY GARBÓW URZĄD GMINY W JASTKOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 29.01.2019(wtorek) W GODZ. 9.00 – 11.00 w m. JÓZEFÓW POCIECHA WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.
autor Marcin Abramek · 25 sty 2019 o 15:30 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 25 sty 2019 o 15:28 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2018 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.