Ważne Komunikaty

autor Marcin Abramek · 20 mar 2020 o 13:56 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Jastków w dniu 27 marca 2020 r.
autor Mateusz Błaszczak · 17 mar 2020 o 08:15 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Marcin Abramek · 16 mar 2020 o 12:28 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zwraca się z prośbą do dawców krwi.
autor Mateusz Błaszczak · 16 mar 2020 o 08:54 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jastków ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
warning
autor Mateusz Błaszczak · 13 mar 2020 o 12:27 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
warning
autor Andrzej Krak · 13 mar 2020 o 08:32 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
w dniu 13 marca 2020 r.
autor Marcin Abramek · 13 lut 2020 o 08:07 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Inżynieria środowiska
autor Marcin Abramek · 12 lut 2020 o 12:06 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn. "Najlepsze produkty i potrawy czerpiące z tradycji regionu lubelskiego" adresowanego do Kół Gospodyń Wiejskich , organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
autor Marcin Abramek · 11 lut 2020 o 13:02 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
zapraszamy
autor Marcin Abramek · 06 lut 2020 o 10:39 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Każda szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Jastków, w której realizowany jest obowiązek szkolny, ma przypisany do siebie określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód (albo rejon). Zawiera on nazwę miejscowości lub ich części należące do jej obwodu. Obwody zostały określone Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
autor Mateusz Błaszczak · 04 lut 2020 o 10:15 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składamy w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. możemy złożyć przedmiotowy wniosek w dwóch terminach: • od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. • od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 15:11 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków na rok szkolny 2020/2021
autor Barbara Czubak · 28 sty 2020 o 14:58 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
autor Mateusz Błaszczak · 28 sty 2020 o 08:36 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
-
autor Marcin Abramek · 24 sty 2020 o 14:30 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2020 r.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.