Ważne Komunikaty

autor Barbara Czubak · 19 paź 2017 o 14:18 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Wójt Gminy Jastków zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (...) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jastków w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”
autor Marcin Abramek · 19 paź 2017 o 08:24 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Jastków w dniu 27 października 2017r.
autor ZUS · 12 paź 2017 o 10:13 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
autor Marcin Abramek · 11 paź 2017 o 15:06 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informujemy, że w związku z rozpoczęciem budowy węzła przesiadkowego w miejscowości Piotrawin od 12 października nastąpi zmiana dotychczasowego miejsca postoju dla autobusu MPK linii Nr 20 (na pętli przy Gminnej Bibliotece Publicznej). Przystanek ten zostanie przeniesiony na teren stacji paliw „Orlen” w Panieńszczyźnie. Miejsce postoju autobusu MPK dla kursów wydłużonych do Wygody pozostaje bez zmian.
autor GOPS Jastków · 05 paź 2017 o 10:20 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową i finansową dla rodziny z gminy Jastków, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
autor Marzena Pawłowska · 05 paź 2017 o 09:36 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W dniu 10. 09. 2017r. mieszkańcy Jastkowa i okolic przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Społeczność Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie przygotowała spektakl teatralny oparty na dramacie „ Wesela” S. Wyspiańskiego.
autor Konrad Makowski · 04 paź 2017 o 10:22 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Silny wiatr.
autor Joanna Idzik · 03 paź 2017 o 12:56 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że pracownicy firmy TONSMEIER przekazują mieszkańcom przy odbiorze odpadów zmieszanych naklejki z napisem „ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE”.
autor Marcin Abramek · 25 wrz 2017 o 10:16 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Informacja Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy o naborze młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek OHP na rok szkolny 2017-2018
autor Konrad Makowski · 18 wrz 2017 o 11:09 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Burze z gradem
autor Marcin Abramek · 13 wrz 2017 o 15:17 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
autor Dorota Nowakowska · 13 wrz 2017 o 14:40 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 70 km/h.
autor Marcin Abramek · 12 wrz 2017 o 11:59 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Jeżeli, ktoś z Twojej rodziny nadużywa spożywanie alkoholu, czujesz się bezsilny(a), nie wiesz gdzie szukać pomocy, przyjdź!
autor Marcin Abramek · 12 wrz 2017 o 11:48 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo lubelskie
autor Marcin Abramek · 08 wrz 2017 o 15:18 · Sprawy Bieżące > Komunikaty
Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.