Zapytania Ofertowe

autor Kinga Popielarczyk · 19 paź 2020 o 09:56 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Mateusz Błaszczak · 15 paź 2020 o 12:19 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 09 paź 2020 o 12:34 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Beata Wójcik · 05 paź 2020 o 13:47 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 05 paź 2020 o 13:18 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Paweł Dudak · 19 maj 2020 o 14:52 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Mateusz Błaszczak · 29 kwi 2020 o 11:50 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
-
autor Anna Poterucha-Radomska · 17 kwi 2020 o 13:05 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy realizowanej w ramach projektu pt. „Obiekt Kultury- świetlica w Miłocinie", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
autor Kinga Popielarczyk · 08 kwi 2020 o 12:50 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
autor Kinga Popielarczyk · 27 mar 2020 o 14:47 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
autor Anna Uhruska · 16 gru 2019 o 11:56 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich, zapewnieniu doraźnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt kierowanych do adopcji przez mieszkańców gminy Jastków oraz usypianie ślepych miotów na terenie gminy Jastków.
autor Emilia Komsta · 16 gru 2019 o 09:27 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych, naprawa instalacji kanalizacyjnych na oczyszczalni ścieków oraz na zewnętrznych sieciach między obiektowych – czyszczenie urządzeń przepompowni i tłoczni.
autor Emilia Komsta · 10 gru 2019 o 13:14 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
autor Emilia Komsta · 26 lis 2019 o 13:13 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Konserwacja oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastków.
autor Tomasz Choma · 12 lis 2019 o 14:49 · Gospodarka > Zapytania Ofertowe
Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Józefów-Pociecha, Marysin, Miłocin
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.