Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

JASTKOWSKA PERŁA ARCHITEKTURY

autor Michał Słodkowski · 05 paź 2023 o 14:56

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna

Nazwa inwestycji: Jastkowska perła architektury.

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/1363/PolskiLad

Celem projektu jest:  zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku przy jednoczesnym rozszerzeniu prowadzonej aktywności kulturalno-historycznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnej eksponującej wartości zabytku.

Opis inwestycji: Projektem zostaną objęte prace budowlane, restauracyjne bryły budynku (w tym, m.in. tarasu oraz pomieszczenia pod tarasem), prace budowlane: konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz budynku, obejmujące m.in.: remont pomieszczeń, oświetlenia; zabezpieczenie (zapewnienie odpowiedniej temperatury i osuszanie budynku pozwalające na zachowanie w odpowiednim stanie substancji zabytku).

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-12-30

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

 

 

 

 

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.