Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 12 paź 2023 o 14:07

 

 

 

Nazwa inwestycji: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Jastków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja8/2023/578/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura turystyczna

Opis inwestycji: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w m. Kolonia Tomaszowice, obejmującego m.in. niwelację i utwardzenie terenu, budowę trawiastego boiska sportowego (z dostos. do wymagań́ ligowych), systemem automatycznego nawadniania, montaże piłkochwytów, oddzielenie boiska od strefy kibiców, wykonanie trybun, kabin: dla kadry sport. i dla opieki medycznej, zaplecza socjalno-sportowego (szatni, natrysków, toalet, magazynów) wraz z montażem lamp (solarno-wiatrowych) i parkingiem.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-03-31

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00 %

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.