Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

autor Michał Słodkowski · 12 wrz 2022 o 09:46 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 05 sie 2022 o 13:08 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 01 kwi 2022 o 10:03 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 01 kwi 2022 o 10:01 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 01 kwi 2022 o 09:59 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 25 mar 2022 o 08:38 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że PFRON uruchomił realizację Programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II oraz III. Пані та панове, Повідомляю, що ПФРОН розпочав реалізацію Програми «Допомога громадянам України з інвалідністю» – Модуль ІІ та ІІІ.
autor Michał Słodkowski · 24 mar 2022 o 15:08 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy. Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу. Їх отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спецзакону.
autor Michał Słodkowski · 24 mar 2022 o 13:12 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 24 mar 2022 o 12:10 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Michał Słodkowski · 21 mar 2022 o 14:03 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Drodzy Państwo, przed umówieniem się na wizytę w Urzędzie Gminy Jastków prosimy - w miarę możliwości- wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM. Пані та панове, перш ніж записатися на прийом до ґміни Ясткова, заповніть, будь ласка, заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні ВЕЛИКІМИ БУКВАМИ ЛАТИНСЬКИМ АЛФАВЕТОМ.
autor Michał Słodkowski · 21 mar 2022 o 12:03 · Informacje dla obywateli Ukrainy
-
autor Marcin Abramek · 18 mar 2022 o 15:00 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Informujemy, że z dniem 21 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Jastków rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi Нагадуємо, що з 21 березня 2022 року в Управлінні ґміни Ястків розпочинається збір заяв на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями.
autor Michał Słodkowski · 16 mar 2022 o 14:21 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 marca 2022 r. uruchomione zostały porady osobiste w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego w tym Gminie Jastków (porady będą się odbywać według poniższej tabeli). Jednocześnie przypominamy, że porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail pomocprawna@powiat.lublin.pl . Повідомляємо, що з 14 березня 2022 року в пунктах, розташованих у Люблінському повіті, у тому числі в ґміні Ястків, запрацювали персональні консультації (консультації будуть надані згідно таблиці нижче). Разом з тим, нагадуємо, що консультації відбуваються після запису на прийом по телефону 81 52 86 714, e-mail pomocprawna@powiat.lublin.pl .
autor Marcin Abramek · 04 mar 2022 o 14:34 · Informacje dla obywateli Ukrainy
Na podstawie polecenia Dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie zwracam się z prośbą do osób z terenu Gminy Jastków, które udostępniają prywatne lokale Uchodźcom z Ukrainy o przekazanie im do wypełnienia załączonej poniżej Karty Informacyjnej. На підставі наказу чергового повітового кризового центру в Любліні я прошу людей із ґміни Ястків, які надають приватне житло біженцям з України, надати їм для заповнення додану нижче Інформаційну картку.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.