Przetargi

autor Tomasz Choma · 21 cze 2022 o 15:34 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
autor Tomasz Choma · 03 cze 2022 o 15:14 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej nr 105971L w Miłocinie, położona na działce nr 378 obr. Miłocin od km 0+000.00 do km 0+438.50
autor Tomasz Choma · 12 maj 2022 o 15:13 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 14 kwi 2022 o 22:10 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Snopków
autor Tomasz Choma · 06 kwi 2022 o 18:58 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 06 kwi 2022 o 18:09 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 24 mar 2022 o 14:19 · Gospodarka > Przetargi
Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie oraz budowa odnawialnych źródeł energii, modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej
autor Tomasz Choma · 15 mar 2022 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Remont drogi gminnej nr 112573L w miejscowości Płouszowice gmina Jastków
autor Tomasz Choma · 10 mar 2022 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej nr 112502L położona na działkach. obr. Sieprawice, Płouszowice, Panieńszczyzna na odc. od km 0+000.00 do km 1+701.20
autor Tomasz Choma · 04 mar 2022 o 15:19 · Gospodarka > Przetargi
Projekt „RÓWNE SZANSE – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych”
autor Tomasz Choma · 22 lut 2022 o 15:42 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach: Lublin (ul. Wądolna), Dąbrowica
autor Tomasz Choma · 08 lut 2022 o 17:24 · Gospodarka > Przetargi
Projekt „RÓWNE SZANSE – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych”
autor Tomasz Choma · 28 sty 2022 o 14:40 · Gospodarka > Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
autor Tomasz Choma · 31 gru 2021 o 12:15 · Gospodarka > Przetargi
Budowa zbiornika retencyjnego JASTKÓW wraz z remontem jazu kozłowego w km 23+010 rzeki Ciemięga, gmina Jastków, powiat lubelski
autor Michał Słodkowski · 31 gru 2021 o 11:49 · Gospodarka > Przetargi
-
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.