Przetargi

autor Tomasz Choma · 23 paź 2020 o 19:40 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2020/2021
autor Tomasz Choma · 07 paź 2020 o 15:29 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 17 wrz 2020 o 15:45 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków (przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków)
autor Tomasz Choma · 08 wrz 2020 o 15:14 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Barak i Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin
autor Tomasz Choma · 10 sie 2020 o 23:09 · Gospodarka > Przetargi
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego „Akademia Malucha” w Jastkowie
autor Tomasz Choma · 07 sie 2020 o 20:47 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2020/2021
autor Tomasz Choma · 07 sie 2020 o 20:41 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Jastkowie w roku szkolnym 2020/2021
autor Tomasz Choma · 24 lip 2020 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu arteterapii oraz muzykoterapii (choreoterapii) dla dzieci w wieku 6-16 lat uczęszczających do Placówki wsparcia dziennego w Jastkowie i w Płouszowicach w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków”
autor Tomasz Choma · 03 lip 2020 o 15:23 · Gospodarka > Przetargi
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 18 cze 2020 o 15:30 · Gospodarka > Przetargi
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Moszenkach
autor Mateusz Błaszczak · 17 cze 2020 o 15:03 · Gospodarka > Przetargi
-
autor Tomasz Choma · 10 cze 2020 o 15:26 · Gospodarka > Przetargi
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków
autor Tomasz Choma · 08 cze 2020 o 17:08 · Gospodarka > Przetargi
Rozbudowa odwodnienia działki Nr 32/14 oraz drogi wewnętrznej poprzez budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego na działce Nr ewid. 32/13 w miejscowości Panieńszczyzna
autor Tomasz Choma · 18 maj 2020 o 17:06 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie parkingu, zjazdu, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dawna Agronomówka) – zmiana sposobu użytkowania części budynku (parter) z pomieszczeń Zakładu Usług Komunalnych na Bibliotekę Publiczną
autor Tomasz Choma · 13 maj 2020 o 14:38 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ozn. Nr ewid. 235 w miejscowości Józefów-Pociecha na odcinku od km 0+000 do km 0+243
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.