Przetargi

autor Tomasz Choma · 15 mar 2018 o 15:17 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa istniejącego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L
autor Tomasz Choma · 09 mar 2018 o 15:19 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów
autor Tomasz Choma · 28 lut 2018 o 13:25 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac
autor Tomasz Choma · 22 lut 2018 o 15:04 · Gospodarka > Przetargi
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków” – realizowanego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
autor Tomasz Choma · 20 lut 2018 o 15:03 · Gospodarka > Przetargi
Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 01 lut 2018 o 12:49 · Gospodarka > Przetargi
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody Ożarów
autor Tomasz Choma · 31 sty 2018 o 15:22 · Gospodarka > Przetargi
Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach
autor Tomasz Choma · 29 sty 2018 o 16:50 · Gospodarka > Przetargi
Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 105968L w miejscowości Moszna
autor Tomasz Choma · 29 sty 2018 o 16:45 · Gospodarka > Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2018r.
autor Tomasz Choma · 11 sty 2018 o 15:16 · Gospodarka > Przetargi
Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 05 sty 2018 o 14:56 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Ewa Hołod · 21 gru 2017 o 14:44 · Gospodarka > Przetargi
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),
autor Tomasz Choma · 21 gru 2017 o 14:38 · Gospodarka > Przetargi
Wywóz odpadów i osadów ściekowych
autor Tomasz Choma · 13 gru 2017 o 15:23 · Gospodarka > Przetargi
Zakup energii elektrycznej
autor Tomasz Choma · 27 lis 2017 o 13:25 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.