Przetargi

autor Tomasz Choma · 30 lis 2022 o 13:19 · Gospodarka > Przetargi
Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków – etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Dąbrowica
autor Tomasz Choma · 16 lis 2022 o 14:07 · Gospodarka > Przetargi
Zadanie 1: wykonanie rozbudowy oraz przebudowy budynku szkoły podstawowej w Ożarowie wraz z infrastrukturą. Zadanie 2: wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w Jastkowie z doziemną i wewnętrzną instalacją gazu niskiego ciśnienia, przebudową instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i technologicznej oraz zewnętrznym hydrantem nadziemnym. Zadanie 3: wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podstawowej w Tomaszowicach oraz wykonanie boiska piłkarskiego o zabezpieczonej nawierzchni trawiastej, wyposażonego w bramki z siatkami, liniami z infrastrukturą towarzyszącą.
autor Tomasz Choma · 14 paź 2022 o 13:04 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
autor Tomasz Choma · 05 paź 2022 o 15:12 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa energii elektrycznej
autor Tomasz Choma · 20 wrz 2022 o 15:23 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Malownicza) w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 15 wrz 2022 o 15:28 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2022/2023
autor Tomasz Choma · 25 sie 2022 o 13:01 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrawin I na terenie byłego PGR Wygoda, Gmina Jastków
autor Tomasz Choma · 10 sie 2022 o 14:01 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 09 sie 2022 o 15:21 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie i dostarczenie posiłków dla uczniów i dzieci Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 29 lip 2022 o 15:09 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2022/2023
autor Tomasz Choma · 26 lip 2022 o 14:36 · Gospodarka > Przetargi
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jastków do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół
autor Tomasz Choma · 22 lip 2022 o 15:27 · Gospodarka > Przetargi
Budowa Klubu Aktywności Mieszkańców w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 21 cze 2022 o 15:34 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
autor Tomasz Choma · 03 cze 2022 o 15:14 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej nr 105971L w Miłocinie, położona na działce nr 378 obr. Miłocin od km 0+000.00 do km 0+438.50
autor Tomasz Choma · 12 maj 2022 o 15:13 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.