Przetargi

autor Tomasz Choma · 27 lis 2017 o 13:25 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”
autor Tomasz Choma · 15 lis 2017 o 15:02 · Gospodarka > Przetargi
Wywóz odpadów i osadów ściekowych
autor Ewa Hołod · 14 lis 2017 o 08:04 · Gospodarka > Przetargi
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Miłocin.
autor Ewa Hołod · 26 paź 2017 o 12:22 · Gospodarka > Przetargi
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego położonego w Ożarowie.
autor Tomasz Choma · 23 paź 2017 o 20:26 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2017/2018
autor Tomasz Choma · 05 paź 2017 o 15:08 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.798/13; 910/8 w miejscowości Dąbrowica
autor Tomasz Choma · 29 wrz 2017 o 15:32 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Tomaszowice Kol., Jastków, Płouszowice Kol.
autor Tomasz Choma · 26 wrz 2017 o 14:20 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica
autor Tomasz Choma · 25 wrz 2017 o 15:20 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej 105991L w miejscowości Piotrawin
autor Tomasz Choma · 13 wrz 2017 o 15:35 · Gospodarka > Przetargi
Budowa chodnika przy byłej drodze krajowej KDK12/17
autor Tomasz Choma · 29 sie 2017 o 14:51 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa ulicy Purpurowej w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 25 sie 2017 o 13:10 · Gospodarka > Przetargi
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tomaszowicach
autor Ewa Hołod · 22 sie 2017 o 07:45 · Gospodarka > Przetargi
Na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 492/6 , obręb 6 Ługów, gm. Jastków o powierzchni 0,6630 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00106225/4, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Jastków pod usługi komercyjne o symbolu UC.
autor Tomasz Choma · 11 sie 2017 o 13:25 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie wykonania chodnika wraz z zatokami autobusowymi i oświetlenia drogowego
autor Tomasz Choma · 09 sie 2017 o 15:18 · Gospodarka > Przetargi
Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.