Przetargi

autor Tomasz Choma · 18 paź 2021 o 13:52 · Gospodarka > Przetargi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2021/2022
autor Tomasz Choma · 19 sie 2021 o 15:54 · Gospodarka > Przetargi
Budowa odcinków sieci wod -kan na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 19 lip 2021 o 20:39 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2021/2022
autor Tomasz Choma · 15 lip 2021 o 22:55 · Gospodarka > Przetargi
Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jastków do szkół i placówek oświatowych
autor Tomasz Choma · 09 lip 2021 o 14:05 · Gospodarka > Przetargi
Gospodarka wodno- kanalizacyjna w Gminie Jastków - wymiana i montaż wodomierzy
autor Tomasz Choma · 29 cze 2021 o 15:33 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrowica, Smugi, Ługów
autor Tomasz Choma · 16 cze 2021 o 14:46 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 26 maj 2021 o 15:26 · Gospodarka > Przetargi
Gospodarka wodno- kanalizacyjna w Gminie Jastków - wymiana i montaż wodomierzy
autor Tomasz Choma · 29 kwi 2021 o 21:13 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia
autor Tomasz Choma · 27 kwi 2021 o 14:16 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km 0+000 do km 1+262,80
autor Tomasz Choma · 16 kwi 2021 o 20:37 · Gospodarka > Przetargi
Montaż paneli fotowoltaicznych na SUW i oczyszczalni w Tomaszowicach
autor Tomasz Choma · 09 kwi 2021 o 09:23 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ozn. Nr ewid. 217 w miejscowości Tomaszowice na odcinku od km 1+205 do km 1+616
autor Tomasz Choma · 30 mar 2021 o 22:16 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 22 mar 2021 o 21:27 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 27 sty 2021 o 15:25 · Gospodarka > Przetargi
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.