Przetargi

autor Tomasz Choma · 18 maj 2018 o 14:47 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogi gminnej 106041L w miejscowości Smugi
autor Tomasz Choma · 15 maj 2018 o 15:04 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontu przełomów drogowych na drogach pod zarządem Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 11 maj 2018 o 14:06 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg oraz kruszonego gruzu budowlanego w ilości 500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 09 maj 2018 o 14:58 · Gospodarka > Przetargi
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy
autor Tomasz Choma · 08 maj 2018 o 15:15 · Gospodarka > Przetargi
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrowica i Dębówka - dokończenie
autor Tomasz Choma · 07 maj 2018 o 16:22 · Gospodarka > Przetargi
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym
autor Tomasz Choma · 04 maj 2018 o 13:56 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106021L – ul. Karminowej w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 26 kwi 2018 o 15:17 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów
autor Tomasz Choma · 17 kwi 2018 o 13:20 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 04 kwi 2018 o 14:50 · Gospodarka > Przetargi
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jastkowie obejmująca roboty budowlane przy kordegardzie oraz odtworzenie zabytkowego parku
autor Tomasz Choma · 03 kwi 2018 o 10:37 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Szelestnej w miejscowości Natalin - etap I oraz rozbudowa odwodnienia ulicy Karmelowej w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 27 mar 2018 o 15:14 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac
autor Tomasz Choma · 27 mar 2018 o 15:10 · Gospodarka > Przetargi
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków” – realizowanego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
autor Tomasz Choma · 21 mar 2018 o 15:06 · Gospodarka > Przetargi
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 15 mar 2018 o 15:17 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa istniejącego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.