Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

KOŁO BEZPIECZEŃSTWA – KGW PRZECIW PRZEMOCY

autor Michał Słodkowski · 01 mar 2023 o 14:57

Sfinansowano ze środków Funduszu

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

                                   

Tytuł projektu: Koło bezpieczeństwa – KGW przeciw przemocy

Funduszu:  Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

 

Numer umowy:  DFS-V.7241.1.586.2023

Termin realizacji projektu:  do 30 września 2023 r.

Wartość zadania : 17 820,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji celowej na realizację inwestycji: 17 820,00 zł

Wysokość dotacji: 100%

Opis projektu: prewencja, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Gminę w 2023r.

Realizacja zdań we współpracy z następującymi Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jastków:

Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki” z Marysina

Koło Gospodyń Wiejskich „FUTURO" w Smugach

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Natalin "Natalki"

Koło Gospodyń Wiejskich w Snopkowie

Zadania:

I. KGW „MARYSIEŃKI” Z MARYSINA Zadanie: „Świadomie bezpieczny. Działamy z dzielnicowym”

II. KGW „FUTURO” W SMUGACH Zadanie: „PRZESTĘPSTWU STOP!”

III. KGW wsi Natalin "Natalki" Zadanie: „Warsztaty plastyczne i artrecykling jako artterapia dla dzieci narażonych na przemoc domową oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

IV. KGW w Snopkowie Zadanie: Razem przeciw przemocy!

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.