Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY JASTKÓW

autor Magdalena Sokołowska · 25 wrz 2018 o 15:08

Uwaga! przesunięcie terminu rozpoczęcia szkoleń. Więcej informacji tutaj.

Numer umowy o powierzenie grantu: 7/1/2018

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Wartość projektu grantowego: 122 930,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 122 930,00 zł

Przyznana kwota grantu: 122 930,00 zł

Cel projektu grantowego: Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych wśród 240 mieszkańców Gminy Jastków, którzy ukończyli 25 rok życia.

Zakres projektu grantowego:

Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach następujących modułów:

  1. Działam w sieciach społecznościowych – szkolenie dla osób korzystających z Internetu i portali społecznościowych, ochrony prywatności w sieci, poznania praw autorskich i własności intelektualnej.

  2. Kultura w sieci – uczestnicy poznają dorobek polskiej kultury, podstawy prawa autorskiego, zdobędą umiejętności korzystania z Bazy Legalnych Źródłem, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci, stworzenia własnego drzewa genealogicznego.

  3. Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie dotyczące bezpiecznego korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), elektronicznego konta bankowego, dokonywania e-płatności.

  4. Rodzic w Internecie – szkolenie przygotowujące rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na zagrożenia w sieci ale również służące poznaniu portali sprzyjających wspólnej nauce z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury oraz źródeł internetowych.

  5. Rolnik w sieci – szkolenie mające na celu zapoznanie uczestnika z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, forami wymiany informacji rolniczych oraz portali meteorologicznych, korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), usług on-line dla osób ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR.

  6. Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów – tematyka szkolenia obejmuje prowadzenie własnego bloga lub strony internetowej, naukę tworzenia i zarządzania stroną, opracowywania i dodawania do nich treści, zapewnienia sobie i swoim dziełom bezpieczeństwa w sieci.

Kluczowy wskaźnik realizacji celów projektu:

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym e-usług) - 240

Okres realizacji projektu: 09/2018 - 03/2019.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.