Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY JASTKÓW

autor Magdalena Sokołowska · 25 wrz 2018 o 15:08

UWAGA! TRWAJĄ SZKOLENIA - ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ, NR TEL. 815022906

Numer umowy o powierzenie grantu: 7/1/2018

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Wartość projektu grantowego: 122 930,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 122 930,00 zł

Przyznana kwota grantu: 122 930,00 zł

Cel projektu grantowego: Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych wśród 240 mieszkańców Gminy Jastków, którzy ukończyli 25 rok życia.

Zakres projektu grantowego:

Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach następujących modułów:

 1. Działam w sieciach społecznościowych – szkolenie dla osób korzystających z Internetu i portali społecznościowych, ochrony prywatności w sieci, poznania praw autorskich i własności intelektualnej.

 2. Kultura w sieci – uczestnicy poznają dorobek polskiej kultury, podstawy prawa autorskiego, zdobędą umiejętności korzystania z Bazy Legalnych Źródłem, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci, stworzenia własnego drzewa genealogicznego.

 3. Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie dotyczące bezpiecznego korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), elektronicznego konta bankowego, dokonywania e-płatności.

 4. Rodzic w Internecie – szkolenie przygotowujące rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na zagrożenia w sieci ale również służące poznaniu portali sprzyjających wspólnej nauce z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury oraz źródeł internetowych.

 5. Rolnik w sieci – szkolenie mające na celu zapoznanie uczestnika z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, forami wymiany informacji rolniczych oraz portali meteorologicznych, korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), usług on-line dla osób ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR.

 6. Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów – tematyka szkolenia obejmuje prowadzenie własnego bloga lub strony internetowej, naukę tworzenia i zarządzania stroną, opracowywania i dodawania do nich treści, zapewnienia sobie i swoim dziełom bezpieczeństwa w sieci.

 7. Mój biznes w sieci - przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców.

Kluczowy wskaźnik realizacji celów projektu:

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym e-usług) - 240

Okres realizacji projektu: 09/2018 - 03/2019.

 

Załączniki:

 1. Regulamin 24 paź 2018 — 604 KB
 2. Formularz zgłoszeniowy 23 paź 2018 — 1,21 MB
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym 23 paź 2018 — 771 KB
 4. Zakres danych osobowych 23 paź 2018 — 725 KB
 5. Deklaracja uczestnictwa 23 paź 2018 — 626 KB
 6. Oświadczenie o niepełnosprawności 23 paź 2018 — 722 KB
 7. Zgoda na przetwarzanie danych 23 paź 2018 — 726 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.