Organizacje Pozarządowe

autor Sylwia Gospodarek · 24 mar 2021 o 08:49 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Sylwia Gospodarek · 18 lut 2021 o 12:45 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Mateusz Błaszczak · 18 lut 2021 o 11:22 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Marcin Abramek · 21 sty 2021 o 09:02 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Jastków.
autor Mateusz Błaszczak · 18 sty 2021 o 10:14 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Beata Wójcik · 22 paź 2020 o 10:59 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Marcin Abramek · 29 wrz 2020 o 10:37 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wójt Gminy Jastków zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jastków w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
autor Mateusz Błaszczak · 16 cze 2020 o 12:56 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Mateusz Błaszczak · 06 lut 2020 o 11:18 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Sylwia Gospodarek · 05 lut 2020 o 09:45 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 14 cze 2019 o 09:47 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Kinga Popielarczyk · 14 cze 2019 o 09:43 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wzorem roku poprzedniego pragniemy zorganizować imprezę plenerową o charakterze festynu rodzinnego, któremu towarzyszyć będą liczne występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej, kapel i zespołów ludowych. [...]
autor Kinga Popielarczyk · 10 cze 2019 o 14:58 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Działając zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 ze zm.) Urząd Gminy Jastków zamieścił ofertę Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na stronie internetowej , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
autor Marcin Abramek · 04 cze 2019 o 08:07 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi
autor Kinga Popielarczyk · 04 cze 2019 o 07:51 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywni Sąsiedzi
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.