Organizacje Pozarządowe

autor Marcin Abramek · 01 mar 2023 o 14:03 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków
autor Michał Słodkowski · 12 sty 2023 o 08:47 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 10 sty 2023 o 12:19 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 08 lis 2022 o 12:50 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 12 paź 2022 o 11:07 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 12 lip 2022 o 14:54 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 28 cze 2022 o 12:05 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 09 cze 2022 o 13:17 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Marcin Abramek · 08 cze 2022 o 13:29 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Jastków z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"
autor Michał Słodkowski · 06 cze 2022 o 13:22 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 27 maj 2022 o 10:27 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
-
autor Michał Słodkowski · 13 kwi 2022 o 11:54 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
do ogłoszenia Wójta Gminy Jastków o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Wakacje z Piotrawinem”, informuję co następuję:
autor Michał Słodkowski · 06 kwi 2022 o 10:06 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
INFORMACJA do ogłoszenia Wójta Gminy Jastków o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowiczanki1”
autor Michał Słodkowski · 05 kwi 2022 o 13:24 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
W dniu 01 kwietnia 2022r. do Urzędu Gminy w Jastkowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Piotrawin Razem” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
autor Marcin Abramek · 29 mar 2022 o 14:18 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.