Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

GOSPODARKA ŚCIEKOWA W GMINIE JASTKÓW – ETAP IV W MIEJSCOWOŚCIACH PŁOUSZOWICE KOLONIA, DĄBROWICA

autor Michał Słodkowski · 15 cze 2022 o 14:08

 

 

Nazwa inwestycji: Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków – etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Dąbrowica

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/4160/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opis inwestycji: Budowa ok. 5,3 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 4 przepompowniami z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Płouszowice Kolonia i Dąbrowica.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-10-31

Wartość Inwestycji (w PLN): 3 658 999,01

Wartość Realizacji zadania (w PLN): 3 658 999,01

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 182 949,96

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 3 476 049,05

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.