Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

WIRTUALNA STRZELNICA W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 11 sie 2023 o 14:59

Nazwa inwestycji: "Wirtualna strzelnica w Gminie Jastków"

Numer Wniosku o dofinansowanie: 16/L/2023/3300025364/530

Umowa ze środków: Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej ze środków państwowego funduszu celowego

Opis inwestycji: Inwestycja polega na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku OSP w miejscowości Moszenki

 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 31.12.2023r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2023r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 178 760,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 38 760,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 78,36%

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 140 000,00

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.