Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

BEZPIECZNA I FUNKCJONALNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINIE JASTKÓW- SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTKOWIE

autor Michał Słodkowski · 10 lis 2023 o 14:52

Tytuł projektu: „Bezpieczna i funkcjonalna szkoła przyszłości w gminie Jastków- Szkoła Podstawowa w Jastkowie”

Program:  „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

Numer wniosku: IWO-JST/2023 /513

Rodzaj zadania: dostosowanie obiektów

Termin realizacji projektu:  Data rozpoczęcia: 2023-05-18  Data zakończenia: 2024-05-31

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności procesu kształcenia i kształtowania umiejętności pracy zespołowej poprzez zapewnienie odpowiednich warunków: przestrzeni, w której da się umieścić ciągle rosnącą liczbę uczniów

Całkowita wartość inwestycji: 5 008 051.00 zł

Wnioskowana kwota dotacji celowej na realizację inwestycji: 1 000 000,00 zł

Efekty zadania: Budynek SP w Jastkowie, wraz z zagospodarowaną przestrzenią wokół dzięki realizacji projektu nadal będzie mógł pełnić swoją funkcję - budynku użyteczności publicznej, zaspakajania zbiorowych i powszechnych potrzeb społecznych - kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym.

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.