Plan Zagospodarowania

TEKST SUIKZP

autor Marin Alter · 03 sty 2016 o 09:00

Tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:

  1. SUiKZP - uchwalone 17 kwietnia 2015 r. 26 paź 2016 — 2,65 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.