Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PRACE KONSERWATORSKIE LUB RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKU WPISANYM NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW – ZAKRES PRAC/ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W PANIEŃSZCZYŹNIE, NR W REJESTRZE ZABYTKÓW A/736

autor Anna Poterucha-Radomska · 05 cze 2020 o 12:29

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.