Odpady Komunalne >> Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - GODZINY OTWARCIA

autor Joanna Idzik · 24 wrz 2018 o 13:39

 

Tomaszowice (przy oczyszczalni ścieków)
I i III piątek miesiąca w godzinach od 1000 do 1800

PSZOK Tomaszowice oznaczony jest na mapie zielona strzałką

 

 

Snopków (przy oczyszczalni ścieków)
II i IV czwartek miesiąca w godzinach od 1000 do 1800

PSZOK Snopków oznaczony jest na mapie zielona strzałką

z wyłączeniem dni świątecznych

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.