Ogłoszenia

autor Marcin Alter · 19 paź 2017 o 07:49 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków
autor Marcin Abramek · 13 paź 2017 o 09:17 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „ Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r. do 31.10.2017r. Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
autor Marcin Abramek · 13 paź 2017 o 07:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 15. edycji I Know America, ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych, w którym jedną z nagród jest miesięczny wyjazd naukowy do USA.
autor Marcin Abramek · 12 paź 2017 o 14:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Gubernator Stanu Nevada serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge", która odbędzie się dnia 17 października w Lublinie
autor Robert Stolar · 10 lip 2017 o 15:21 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków informuje, że posiada do sprzedaży 5 sztuk używanych zbiorników na olej opałowy firmy KAUTEX o pojemności 2000 l każdy. [...]
autor Andrzej Dec · 28 cze 2017 o 10:46 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na prośbę podmiotu prowadzącego przychodnię zdrowia w Jastkowie prezentujemy poniższą informację:
autor Konrad Makowski · 26 cze 2017 o 11:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Komunikacja zastępcza
autor Ewelina Kowalczyk · 21 cze 2017 o 09:47 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W czerwcu weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew, które przewidują składanie przez osoby fizyczne do Urzędu Gminy zgłoszenia o zamiarze wycinki drzew.
autor Jolanta Pelc · 14 cze 2017 o 11:15 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
autor Anna Uhruska · 23 maj 2017 o 11:09 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 142/2017/D/OZ z dnia 18 maja 2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
autor Marcin Abramek · 17 maj 2017 o 14:14 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Mam zaszczyt poinformować, że Pani Grażyna Pietrak – sołtyska naszej Gminy w miejscowości Moszna Wieś została laureatką ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016”.
autor GOKiS Jastków · 15 maj 2017 o 10:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy oraz Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL serdecznie zapraszają mieszkańców na sympozjum naukowe pt. "Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś i jutro." organizowane 31 maja w Dąbrowicy. Wydarzenie wpisuje się w kalendarium obchodów 700-lecia Dąbrowicy.
autor Sylwia Gospodarek · 11 maj 2017 o 13:56 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Jeśli potrzebujesz pomocy psychologa bądź prawnej , chcesz nauczyć się jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, zbudować poczucie własnej wartość, ukształtować umiejętności komunikowania, zachować się asertywnie, zdobyć wiedzę o uzależnieniach- przyjdź !
autor Marcin Abramek · 11 maj 2017 o 10:51 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy że LGD "Kraina wokół Lublina" ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych
autor Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie · 10 maj 2017 o 09:42 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Z okazji Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza zapraszamy Czytelników do udziału w loterii.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.