Ogłoszenia

autor Mirosława Małecka · 14 lut 2018 o 14:17 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 terminy i kryteria...
autor Ewelina Kowalczyk · 30 sty 2018 o 14:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ) w dniach od 1 do 28 lutego 2018 r. należy składać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój 3 ) wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w urzędzie oraz pod linkiem poniżej).
autor Marcin Abramek · 09 lis 2017 o 08:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zaproszenie na Forum Współpracy Lubelskich Serowarów
Medium eee69c21 9cb6 4f9a 9cd5 0e728d88b4a2
autor Marcin Abramek · 03 lis 2017 o 13:55 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W tym roku Biała Niedziela została zaplanowana na dzień 19 listopada. Bezpłatne badania odbędą się w Szkole Podstawowej w Płouszowicach w godzinach 9.00 - 14.00. Szczegóły na plakacie.
autor Robert Stolar · 31 paź 2017 o 11:46 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, że ma na sprzedaż opony do samochodu ciężarowego Lublin.
Medium c5a0d450 4eb0 465a 9edb 4d7cf4f9f4eb
autor Marcin Abramek · 31 paź 2017 o 09:41 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Akademia Kultury w Gminie Jastków jest przestrzenią animacji społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym.
autor Marcin Abramek · 27 paź 2017 o 13:38 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków jest właścicielem 8 świetlic wiejskich: w Płouszowicach Kolonii, Mosznej, Ożarowie, Ługowie, Tomaszowicach, Sługocinie, Moszenkach i Smugach. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r. i Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 6 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem nr 142/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 13 października 2017 r. świetlice wiejskie są udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, radnych gminy, radę gminy i organizacje społeczne działające na terenie gminy Jastków oraz na statutową działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
autor Barbara Czubak · 26 paź 2017 o 09:02 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Jastków zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica". Całkowita wartość zadania wyniesie 81 tys. zł (wsparcie finansowe 69 926,00 zł + wkład własny gminy 17 490,00 zł). W ramach projektu zostaną zakupione 4 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 4 tablice interaktywne bez projektora, 3 interaktywne monitory dotykowe oraz głośniki.
autor Marcin Abramek · 13 paź 2017 o 09:17 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „ Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r. do 31.10.2017r. Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
autor Marcin Abramek · 13 paź 2017 o 07:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 15. edycji I Know America, ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych, w którym jedną z nagród jest miesięczny wyjazd naukowy do USA.
autor Marcin Abramek · 12 paź 2017 o 14:08 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Gubernator Stanu Nevada serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge", która odbędzie się dnia 17 października w Lublinie
autor Robert Stolar · 10 lip 2017 o 15:21 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków informuje, że posiada do sprzedaży 5 sztuk używanych zbiorników na olej opałowy firmy KAUTEX o pojemności 2000 l każdy. [...]
autor Andrzej Dec · 28 cze 2017 o 10:46 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Na prośbę podmiotu prowadzącego przychodnię zdrowia w Jastkowie prezentujemy poniższą informację:
autor Konrad Makowski · 26 cze 2017 o 11:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Komunikacja zastępcza
autor Ewelina Kowalczyk · 21 cze 2017 o 09:47 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W czerwcu weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew, które przewidują składanie przez osoby fizyczne do Urzędu Gminy zgłoszenia o zamiarze wycinki drzew.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.