Ogłoszenia

autor Michał Słodkowski · 10 kwi 2024 o 08:53 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 12 paź 2023 o 14:31 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 22 sie 2023 o 10:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Kinga Popielarczyk · 04 sie 2023 o 14:31 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 22 maj 2023 o 15:15 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 10 maj 2023 o 08:03 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 10 maja 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian w MPZP
autor Marcin Abramek · 13 wrz 2022 o 07:39 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część IV – etap B – obszar położony w obrębie geodezyjnym Tomaszowice Kolonia (projekt dotyczy zespołu pałacowo-parkowego w Kolonii Tomaszowice)
autor Michał Słodkowski · 05 wrz 2022 o 13:05 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 30 sie 2022 o 09:04 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jastków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
autor Kinga Popielarczyk · 11 sie 2022 o 10:03 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Kinga Popielarczyk · 04 sie 2022 o 08:39 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Przerwy w dostawie wody w m. Dębówka
autor Marcin Abramek · 26 lip 2022 o 09:47 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w m. Piotrawin, obręb ewidencyjny 16-Piotrawin I , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 223/3
autor Michał Słodkowski · 21 mar 2022 o 10:07 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 18 lut 2022 o 07:42 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
autor Michał Słodkowski · 19 sty 2022 o 09:20 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
-
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.