Odpady Komunalne

ELEKTROSMIECI

autor Michał Słodkowski · 19 paź 2023 o 11:43

ELEKTROŚMIECI !!!

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa je jako wszelkiego typu urządzenia, do działania których potrzebny jest prąd elektryczny lub pola elektromagnetyczne. Oznacza to, że zarówno wielkogabarytowe RTV i AGD, np. lodówki, pralki, zmywarki czy telewizory, jak i te mniejsze, np. odkurzacze, tostery, miksery, a także sprzęt oświetleniowy, komputerowy i biurowy – laptopy, drukarki, klawiatury, zasilacze, faksy, kserokopiarki, telefony, wagi, a nawet kamery wideo i aparaty cyfrowe muszą trafiać do specjalnych punktów odbioru elektrośmieci.

Konieczność specyficznego traktowania elektrośmieci wynika z tego, że taki sprzęt często zawiera niebezpieczne substancje. Do najczęściej występujących w RTV i AGD zalicza się rtęć, ołów, kadm, freon czy związki bromu. Wydostające się z uszkodzonych urządzeń chemikalia zatruwają powietrze, glebę, a nawet wody gruntowe. Ponadto elektrośmieci zwykle bezzasadnie powiększają górę odpadów, zamiast poddać się efektywnemu procesowi odzysku materiałów do ponownego wykorzystania.

Wyrzucanie elektrośmieci do kosza wiąże się nie tylko z działaniem na szkodę środowisku naturalnemu, lecz także z wysoką grzywną, wynoszącą na ogół od 10 000 zł do 500 000 zł., którą wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Powyższa ustawa  określa również zasady postępowania ze zużytym sprzętem, m.in.:

Art. 35 ust. 1 Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.

Art. 46 ust. 1 Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

Gmina daje możliwość mieszkańcom „pozbycia się” tych dość kłopotliwych odpadów poprzez udostępnienie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Snopkowie i Tomaszowicach. Ponadto raz w roku organizujemy zbiórkę objazdową podczas, której mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać taki sprzęt.

Jednak najważniejszym kryterium odebrania tych odpadów jest ich kompletność. Dlatego prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na stan starych urządzeń.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.