Ochrona Środowiska

WYKAZ KÓŁ I OBWODÓW ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Anna Uhruska · 08 lut 2019 o 14:52

Zarząd Okręgowy PZŁ, 20-071 Lublin ul. Wieniawska 10 tel. (81) 532-78-28

Koło Łowieckie Nr 4 „SOKÓŁ”
Adres –ul. Chopina 45/4, 20-023 Lublin
Prezes –Dados Piotr– tel. 603-077-469
Rejmak Tadeusz - tel. 603-055-655
Kupidura Marcin – tel. 514-012-397
Stachyra Tomasz – tel. 725-400-100

OBWÓD ŁOWIECKI –Nr 177

Koło Łowieckie Nr 38 „BÓR”
Nasutów 32, 21-025 Niemce
Łowczy – Świeboda Robert - 603-994-036
Sekretarz – Wojciech Woźniak tel . 508-825-879
wojtekwozniak 1992@gmail.com

OBWÓD ŁOWIECKI –Nr 144

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 138 „JAWIDZ”
„WKŁ JAWIDZ” 21-077 Spiczyn
Łowczy Klempka Edward tel. 602-472-146
Kaniuga Eugeniusz – tel. 603-636-476
wkl138wrzos@op.pl

OBWÓD ŁOWIECKI –Nr 160

Koło Łowieckie nr 9 „Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie”
Adres - ul. Wieniawska 10A, 20-071 Lublin
Łowczy- Pietrzak Michał tel. 505-241-744 szacowanie szkód – Jacek Wołoszyński tel. 692-453-444
ltm@onet.pl

OBWÓD ŁOWIECKI –Nr 161

Koło Łowieckie Nr 43 „SARENKA – MATCZYN”
Adres do korespondencji: 20-706 Lublin ul. Żulińskiego 23
Łowczy – Andrzej Rumiński zam. Wojciechów tel. 605-851-916
Prezes – Zdzisław Tarkowski zam. Lublin ul. Żulińskiego 23 tel. 603-859-327
Szacujący szkody Ozimek Jan – 605-354-644, Kowalski Zbigniew – 605-616-115, Gąska Mariusz – 660-083-897
tarkowski@grodno.pl

OBWÓD ŁOWIECKI –Nr 179

Szkody w uprawach polowych wyrządzane przez łosie na terenie całej gminy należy zgłaszać do Zarządu Województwa Lubelskiego Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. M. C. Skłodowskiej 3 IV Pietro 20-029 Lublin Konrad Sidor tel. (81) 441-65-32 sekretariat (81) 441-66-00

 

Mapa z wykazem obwodów łowieckich: http://www.lublin.pzlow.pl/okreg/obwody/zarzad_okregowy_lublin_po_zmianach.pdf

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.