Dla Mieszkańców

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE JASTKÓW

autor Michał Słodkowski · 14 lut 2024 o 10:33

Realizując zapisy uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Jastków z dnia 26 lutego 2016 r.            i Zarządzenia Nr 139/2021 Wójta Gminy Jastków z dnia 27 grudnia 2021 r., Gmina Jastków jako właściciel świetlic wiejskich w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Moszna, Ożarowie, Ługów, Tomaszowice, Sługocin, Moszenki i Smugi  udostępnia świetlice nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, radnych gminy, radę gminy i organizacje społeczne działające na terenie gminy Jastków oraz na statutową działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ponadto świetlice mogą być wynajmowane odpłatnie przez osoby fizyczne, osoby prawne  i inne podmioty na organizację spotkań, szkoleń, konferencji, zebrań, uroczystości rodzinnych i imprez okolicznościowych. Obiekty te posiadają swojego opiekuna, który jest odpowiedzialny między innymi za utrzymanie porządku i czystość budynku oraz terenu wokół niego oraz udostępnianie obiektu zgodnie z uchwałą i zarządzeniem.

W sprawach wynajmu świetlic należy kontaktować się z opiekunami:

Świetlica wiejska w Płouszowicach Kolonii

Opiekun świetlicy: Aneta Wrona tel. 512-135-516

Świetlica wiejska w Ługowie

Opiekun świetlicy: Bożena Jabłońska tel. 519-367-517

Świetlica wiejska w Mosznie

Opiekun świetlicy: Dorota Chęć  tel. 503-400-715

Świetlica wiejska w Smugach

Opiekun świetlicy: Katarzyna Warszawska tel. 602-659-093

Świetlica wiejska w Ożarowie

Opiekun świetlicy: Teodora Czerniec tel.513-043-096

Świetlica wiejska w Tomaszowicach

Opiekun świetlicy: Grzegorz Lalak tel. 607-368-267

Świetlica wiejska w Moszenkach

Opiekun świetlicy: Wioletta Wolińska tel. 502-191-345

Świetlica Wiejska w Sługocinie

Opiekun świetlicy; Ulesława Lubek tel. 692-076-830

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.