Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 01 cze 2023 o 10:59 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
W dniu 6 czerwca 2023r w Szkole Podstawowej w Snopkowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Snopków. I termin zebrania 17:00, II termin 17:30.
autor Anna Kniaziuk · 10 sty 2021 o 14:33 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje o prowadzonej od stycznia 2021 roku rekrutacji do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0011/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
autor Konrad Makowski · 25 wrz 2020 o 15:23 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych.
autor Kinga Popielarczyk · 05 maj 2020 o 15:38 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Zebranie sołeckie mieszkańców Płouszowic
autor Mateusz Błaszczak · 24 lut 2020 o 16:22 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 13 lut 2020 o 14:08 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Zebranie odbędzie się 19.02.2020 r.
autor Kinga Popielarczyk · 19 wrz 2019 o 10:26 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Uwaga! Zmiana godziny zebrania sołeckiego w miejscowości Marysin. Zebranie sołeckie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zostaje przesunięte na godz. 17:00. Zebranie odbędzie się dnia 20.09.2019r. w budynku „Tessa” przy ul. Ziemskiej.
autor Konrad Makowski · 18 wrz 2019 o 09:13 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Jastkowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Panieńszczyzna. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Paweł Biernacki serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 18 wrz 2019 o 08:32 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 22.09.2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Moszna odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Moszna. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Grażyna Pietrak serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 17 wrz 2019 o 11:01 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 15:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Moszna Kolonia. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Elżbieta Guzek serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 17 wrz 2019 o 08:07 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 24.09.2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Smugach odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Smugi. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Sławomir Warszawski serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 13 wrz 2019 o 13:32 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 18:00 w szkole Podstawowej w Snopkowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Snopkowa. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Henryk Łakota serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:55 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 20.09.2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Ługowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Ługowa. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Krzysztof Matys serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:54 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 28.09.2019 r. o godz. 18:30 w remizie OSP Moszenki odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Moszenek. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Wioletta Wolińska serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:50 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 29.09.2019 r. o godz. 18:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Józefów - Pociecha. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Krzysztof Maj serdecznie wszystkich zaprasza.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.