Ogłoszenia

autor Konrad Makowski · 25 wrz 2020 o 15:23 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych.
autor Kinga Popielarczyk · 05 maj 2020 o 15:38 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Zebranie sołeckie mieszkańców Płouszowic
autor Mateusz Błaszczak · 24 lut 2020 o 16:22 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
-
autor Mateusz Błaszczak · 13 lut 2020 o 14:08 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Zebranie odbędzie się 19.02.2020 r.
autor Kinga Popielarczyk · 19 wrz 2019 o 10:26 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Uwaga! Zmiana godziny zebrania sołeckiego w miejscowości Marysin. Zebranie sołeckie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zostaje przesunięte na godz. 17:00. Zebranie odbędzie się dnia 20.09.2019r. w budynku „Tessa” przy ul. Ziemskiej.
autor Konrad Makowski · 18 wrz 2019 o 09:13 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Jastkowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Panieńszczyzna. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Paweł Biernacki serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 18 wrz 2019 o 08:32 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 22.09.2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Moszna odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Moszna. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Grażyna Pietrak serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 17 wrz 2019 o 11:01 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 15:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Moszna Kolonia. Na zebraniu omawiane przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Elżbieta Guzek serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 17 wrz 2019 o 08:07 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 24.09.2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Smugach odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Smugi. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Sławomir Warszawski serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 13 wrz 2019 o 13:32 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 25.09.2019 r. o godz. 18:00 w szkole Podstawowej w Snopkowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Snopkowa. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Henryk Łakota serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:55 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 20.09.2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Ługowie odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Ługowa. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Krzysztof Matys serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:54 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 28.09.2019 r. o godz. 18:30 w remizie OSP Moszenki odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Moszenek. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Wioletta Wolińska serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:50 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 29.09.2019 r. o godz. 18:00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców wsi Józefów - Pociecha. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pan Krzysztof Maj serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 12 wrz 2019 o 14:47 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Dnia 23.09.2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Tomaszowicach odbędzie się zebranie sołeckie mieszkańców Kolonia Tomaszowice. Na zebraniu omawiane będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020. Sołtys, Pani Katarzyna Wrona serdecznie wszystkich zaprasza.
autor Kinga Popielarczyk · 10 wrz 2019 o 07:47 · Gmina > Sołectwa > Ogłoszenia
Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Dębówka na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 ( pierwszy termin) o godz. 17.30 (drugi termin)
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.