Wybory >> Samorzadowe 2024

INFORMACJA O LOSOWANIACH KANDYDATÓW DO OKW

autor Michał Słodkowski · 11 mar 2024 o 13:41

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie I

z dnia 11 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Jastków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 14.03.2024 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie I

 

Marcin Piotr Chałupka

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.