Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

autor Ewa Siwińska · 09 lip 2024 o 13:31 · Gminny Program Rewitalizacji > Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
-
autor Ewa Siwińska · 09 lip 2024 o 13:06 · Gminny Program Rewitalizacji > Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.