Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

OBIEKT KULTURY- ŚWIETLICA W MIŁOCINIE

autor Anna Poterucha-Radomska · 05 lis 2020 o 15:00

 

Tytuł projektu „Obiekt kultury- świetlica w Miłocinie”

 

Poddziałanie 7. 4.1 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Termin realizacji projektu: do lipca 2020 roku

Wartość projektu: 1 004 452,88 zł w tym kwalifikowalne 834 764,37 zł, w tym 58,87% dofinansowanie 491 430,16 zł

Cel operacji: „Stworzenie mieszkańcom miejscowości Miłocin ogólnodostępnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb oraz sprzyjającego rozwojowi, integracji i aktywacji społecznej poprzez budowę świetlicy- Obiektu Kultury”.

W ramach operacji zostanie wybudowany i doposażony obiekt kultury (świetlica wiejska). Obiekt wybudowany zostanie w II etapach.

Zadania realizowane w projekcie:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje i sieci sanitarne
 • Stan surowy zamknięty
 • Stan wykończeniowy
 • Podbudowa, nawierzchnia taras, schody i podjazd dla niepełnosprawnych
 • Wyposażenie
 • Inspektor nadzoru

Wskaźniki, które zostaną osiągnięte podczas realizacji projektu:

 • Planowana liczba użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury – 180 os.
 • Liczba miejscowości, w których będzie realizowana operacja - 1
 • Liczba inicjatyw społecznych razem – 3 (Akademia kultury, nauka języka angielskiego i koło gospodyń wiejskich)
 • Liczba wybudowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne (świetlice i domy kultury) – 1
 • Liczba wyposażonych obiektów pełniących funkcje kulturalne (świetlice i domy kultury) – 1


Operacja zostanie zrealizowana w: województwie lubelskim, powiat lubelski, Gmina Jastków, w miejscowości Miłocin.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.