Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„PRZEBUDOWA W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE - PAŁAC”

autor Anna Poterucha-Radomska · 12 sty 2018 o 14:11

Numer projektu: RPLU.05.02.00-06-0054/16

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 2 346 696,65 zł,

Wydatki kwalifikowalne 1 628 522,72 zł , w tym kwota dofinansowania: 1 384 244,23 zł

Cel: Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań, tj. ogrzewaniu, wentylacji, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku pałacu w ramach zespołu pałacowo-parkowego (siedziby Urzędu Gminy),  rozumiana jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz modernizacja systemu CWU, modernizacja systemu grzewczego (zakres prac zgodny z audytem energetycznym).

W ramach prac przewidziano:

 • Realizację prac budowlanych
  • Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne
  • Modernizacja instalacji grzewczej
 • Modernizacją systemu oświetlenia
 • Nadzór inwestorski
 • Opracowanie audytu energetycznego i studium wykonalności
 • Promocję
 • Przygotowanie projektów branżowych
 • Zarządzanie projektem oraz
 • Realizację prac dodatkowych poza termomodernizacją.

Kluczowe wskaźniki projektu:

REZULTATY:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplej 1531,79 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CI34] 102,26098 tony równoważnika CO2/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [Ci32] 530 221,35 kWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 20,27 MWh/rok

PRODUKTY:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1 785,60 m2
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – 1 sztuka

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jastków wraz ze Skarbnik Gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie- pałac”, na którego realizację Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 384 244,23 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

www.mapadotacji.gov.pl

8702c361 c22d 4cb3 a77c 75c3e593f528
7b798e35 e75b 4509 953e 4a619133e484
7c0ec747 867b 4f21 a174 e29a4d92f076
C0818f7c e6db 4f2e 8105 e27aa67e22b2
Fc5a22a1 255c 4f48 a275 9855d425d2bc
F0db4c03 02be 4831 8535 e9c6de295238
15d59aa8 fd82 48cb ba9d eb0f719c2c17
7c6b4b45 740e 42e7 b731 8474798b170e
9be2d743 c3e5 4d90 8665 fbdc8aa30050
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.