Odpady Komunalne

CO Z ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI?

autor Michał Słodkowski · 16 sie 2022 o 09:25

Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana lub opuszczona właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgłosić to do Urzędu Gminy w celu złożenia deklaracji „zerowej”. Jeżeli właściciel nie złoży takiej deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą nadal naliczane.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości opłaty zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest korekta deklaracji zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.