Informacje

autor Marcin Abramek · 27 mar 2020 o 10:48 · Sprawy Bieżące > Informacje
W dniu dzisiejszym odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Jastków, która z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce została przeprowadzona online. Państwo radni uczestniczyli w sesji oraz przeprowadzili głosowanie zdalnie.
autor Mateusz Błaszczak · 26 mar 2020 o 13:40 · Sprawy Bieżące > Informacje
warning
autor Marcin Abramek · 26 mar 2020 o 10:09 · Sprawy Bieżące > Informacje
Uprzejmie informuję o przedłużeniu do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwości uzyskania porad na odległość przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania (telefon, e-mail).
autor Gminny Ośrodek Kultury i Sportu · 26 mar 2020 o 08:41 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zaproszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. #Zostańwdomu – masz tę moc!
autor Mateusz Błaszczak · 25 mar 2020 o 13:27 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Jolanta Pelc · 25 mar 2020 o 11:09 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do przedszkola można znaleźć na stronie internetowej przedszkola (https://przedszkolewjastkowie.szkolnastrona.pl) w zakładce Rekrutacja.
autor Marcin Abramek · 24 mar 2020 o 12:46 · Sprawy Bieżące > Informacje
Aktualna sytuacja związana z koronawirusem ma wpływ także na branżę komunalną. W obliczu koronawirusa branża odpadowa mierzy się m. in. z wyzwaniem związanym z brakami kadrowymi. Na razie odbiór odpadów odbywa się bez zakłóceń. Nie zanotowano zachorowań wśród pracowników ZZOK w Bełżycach Sp. z o. o. Na dzień dzisiejszy praca Zakładu przebiega bez zakłóceń. Tymczasem apelujemy do mieszkańców, aby wsparli pracę sektora komunalnego w tym trudnym momencie poprzez właściwe praktyki we własnych gospodarstwach domowych.
autor Marcin Alter · 24 mar 2020 o 12:37 · Sprawy Bieżące > Informacje
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha
autor Marcin Abramek · 24 mar 2020 o 11:55 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informacja o Akcji Krwiodawstwa przekazana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
autor Jadwiga Obel, Agnieszka Wolak · 23 mar 2020 o 15:07 · Sprawy Bieżące > Informacje
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie zajęli I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w piłce ręcznej. Sukces jest podwójny dotyczy zarówno dziewcząt jak i chłopców.
autor Marcin Abramek · 18 mar 2020 o 09:50 · Sprawy Bieżące > Informacje
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha
autor Mateusz Błaszczak · 18 mar 2020 o 08:30 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Marcin Abramek · 16 mar 2020 o 13:53 · Sprawy Bieżące > Informacje
w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem (COVID-19), z uwagi na ochronę pasażerów i pracowników, spółka Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutniczej 1, informuje, że od dnia 17.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zawiesza realizację transportu regularnego na terenie Gminy Jastków.
autor Andrzej Krak · 13 mar 2020 o 15:26 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
autor Mateusz Błaszczak · 12 mar 2020 o 14:15 · Sprawy Bieżące > Informacje
-
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.