Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

„WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY JASTKÓW POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZLAKÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH”

autor Małgorzata Langiewicz · 09 mar 2018 o 12:50

Tytuł projektu „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin realizacji projektu: do sierpnia 2018 roku

Wartość projektu: 92 112,82 zł, w tym 63,63% dofinansowanie 58 611, 00 zł

Cel operacji: „Utworzenie i rozbudowa 1 sieci szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Jastków poprzez modernizację i połączenie w jeden szlak rowerowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jastków.”.

Krótki opis operacji:

Operacja polega na modernizacji szlaku rowerowego, poprzez stworzenie nowego z istniejących na terenie gminy szlaków, budowie nowych odcinków łączących istniejące szlaki. Nowopowstały szlak będzie połączony ze szlakiem zielonym prowadzącym do Gminy Garbów w miejscowości Ługów, oraz ze szlakiem czerwonym Lublin-Nałęczów-Kazimierz, wytyczonym przez Urząd Marszałkowski w miejscowości Dąbrowica. Ponadto w celu poprawy dostępności oraz ułatwienie korzystania ze szlaku rowerowego na terenie gminy zostanie stworzona multimedialna aplikacja mobilna dla szlaków rowerowych gminy Jastków, posiadająca funkcję wczytywania trasy do wybranych miejsc za pomocą geolokalizacji, zarządzana poprzez CMS.

Aplikacja na urządzenia mobilne będzie zawierała informacje o gminie Jastków, istniejących lub nowo powstałych szlakach rowerowych. Będzie również zawierać mapy, opisy zabytków, szlaków turystycznych, aktualnych wydarzeń, atrakcji, bazę noclegową i gastronomiczną. Dodatkową funkcjonalnością będzie wyposażenie aplikacji w czytnik QR kodów, co ułatwi jej instalowanie w urządzeniach mobilnych oraz dotarcie do informacji zawartych w bazie aplikacji. Kody QR (ok. 50 szt.) zostaną naklejone na tablicach informacyjnych oraz innych miejscach wyznaczonych przez gminę Jastków.

Wskaźniki, które zostaną osiągnięte podczas realizacji projektu:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 szt.
  • Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych 45,68 km
  • Liczba nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych 45,68 km
  • Liczba osób korzystających z nowej zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej 100 osoby
  • Liczba operacji mających wypływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu lub/i ukierunkowanych na innowacyjność 1 sztuka

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie lubelskim, powiat lubelski, Gmina Jastków, 20-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 w miejscowościach: Jastków, Barak, Natalin Kolonia, Snopków, Smugi, Piotrawin I, Sieprawice, Sługocin, Ługów, Ożarów, Moszna Kolonia, Moszenki, Moszna, Tomaszowice Wieś, Tomaszowice Kolonia, Dąbrowica, Wysokie.

Aktualności

Podpisanie umowy na realizację projektu.

Opis szlaku

 

 

Ced09d97 645a 4d0f b871 2b255f8d17de
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.