Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Realizowane

ZABYTKOWE FRESKI I POLICHROMIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE, GMINA JASTKÓW.

autor Michał Słodkowski · 05 paź 2023 o 15:00

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/165/PolskiLad

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna

Nazwa inwestycji: Zabytkowe freski i polichromie Zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie, Gmina Jastków.

Opis inwestycji: Projektem zostaną objęte prace budowlane: konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz budynku, obejmujące m.in.: remont pomieszczeń oraz odtworzenie zabytkowych zdobień w tym zabytkowych polichromii fresków. Celem projektu jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku przy jednoczesnym rozszerzeniu prowadzonej aktywności kulturalno-historycznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnej eksponującej wartości zabytku.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-11-13

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 14,26 %

 

 

 

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.