Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

MODERNIZACJA PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. KOLONIA PŁOUSZOWICE

autor Michał Słodkowski · 11 sty 2024 o 14:58

Insygnia województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w  Lublinie

Samorząd

Województwa Lubelskiego

 

 

Tytuł zadania:Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonia Płouszowice (droga gminna Nr 106002 L (droga wojewódzka nr 830 – Dąbrowica – Kolonia Płouszowice - droga gminna nr 106003 L; od km 0+000,00 do km 0+275,00))””.

Numer umowy: RR-IX.3032.45.2023.SDN z dnia 25.09.2023 roku

Środki celowe budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego

Termin realizacji projektu: do 30 października 2023 roku

Wartość projektu: 577 601,05 zł w tym kwalifikowalne 533 302,48 zł, w tym 18,75% dofinansowanie 100 000,00 zł

Opis operacji: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Płouszowice .

Wskaźniki:

Długość wybudowanej  / zmodernizowanej (przebudowanej) drogi (w km): 0,275

Logo Lubelskie Smakuj życie – Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.