Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112572L ŁUGÓW-DOBROWOLA-WYSOKIE-SŁUGOCIN NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+262,80

autor Michał Słodkowski · 28 sty 2022 o 12:45

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


 

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 112572L Ługów-Dobrowola-Wysokie-Sługocin na odcinku od km 0+000 do km 1+262,80”,

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jastków, m.in. poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Umowa nr 1380 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie dofinansowania udzielonego w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 - zadanie jednoroczne) zawarta z Wojewodą Lubelskim a Gminą Jastków wykonano inwestycję pn.

Dofinansowanie: 520 984,00 zł

Koszt kwalifikowlany zadania: 1 041 968,89 zł

Zakres zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 112572L w miejscowościach Sługocin i Wysokie od km 0+002,72 do km 1+262,80. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2208L w km 0+000,00 poprzez regulację wyokrągleń wewnętrznych krawędzi pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na wylocie drogi gminnej nr 112572L. Pobocze lewostronne gruntowe ulepszone – utwardzone kruszywem – o długości 1165m, od km 0+002,72 do km 0+010,16, od km 0+047,85 do km 0+591,00, od km 623,24 do km 1+304,65, od km 1+0,59,24 do km 1+262,80. Pobocze prawostronne gruntowe ulepszone – utwardzone kruszywem – o długości 1261 m od km 0+002,72 do km 1+262,80. Opaski bezpieczeństwa: lewostronna o szerokości 1,25m i długości 63m, od km 010,16 do km 0+047,85 oraz od km 1+034,65 do km 1+059,24. Opaska bezpieczeństwa lewostronna o szerokości 1,0 m i długości 33m od km 0,591,00 do km 0+623,24. Przebudowa istniejących przepustów rurowych Ø80 cm pod koroną drogi poprzez wymianę części przelotowych i ścianek czołowych w km 0+0,23,77, km 0+348,09 km długości 0+521,03, km 0+859,19. Utwardzenie zjazdów gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznych.

Okres realizacji zadania: od czerwca do grudnia 2021 roku.

Załączniki:

  1. Projekt_droga_Wysokie.docx 28 sty 2022 — 105 KB
94eafaaa 42d3 49bc b7b7 d125cadc4f87
234cd5a5 d3fd 4a99 9dc6 ba3dadb31a54
0e025fd9 9557 4042 bece dbf2b08650be
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.