Odpady Komunalne >> Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ OBSŁUGĘ

autor Katarzyna Juszczak · 27 lis 2018 o 09:16
  • Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumenty potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jastków.
  • Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
  • Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.