Odpady Komunalne >> Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ OBSŁUGĘ

autor Katarzyna Juszczak · 27 lis 2018 o 09:16
  • Obsługa PSZOK przy wjeździe ma prawo wymagać od osoby dostarczającej odpady okazania karty z kodem (tzw.karty PSZOK) upoważniającej do oddania odpadów.

  • Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
  • Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.